KVALITATÍVNE PARAMETRE KOKSU - KOKS - POĽSKO

Sortiment Zrnitosť v mm Výhrevnosť
Qri Pri v MJ/kg
Voda Wrt % Síra Sr% Popol Ad %
Orech 2 20 – 40 26,5 12,0 0,6 10,0
Orech 1 20 – 60 27,0 8,0 0,6 10,0