Spoločnosť KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. vznikla v roku 1995 a sídli na ulici Hviezdoslavova 1699 v Čadci.
Zaoberá sa veľkoobchodom a maloobchodom s pevnými palivami (uhlie, brikety, koks a palivové drevo). Počas takmer 25 ročnej pôsobnosti predstavuje neustále vylepšovanie marketingu a obsadzuje popredné miesto pri distribúcii pevných palív na slovensku.

V súčasnosti má spoločnosť štyri maloprevádzky (uhoľné sklady) v Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Bytči a v Čadci. Priamymi dodávkami zásobuje uhlím, briketami a koksom geografickú oblasť Slovenska. Firma disponuje vlastnou flotilou nákladných vyklápacích áut rôznej hmotnostnej kategórie vybavených hydraulickými zariadeniami na skladanie paletovaného tovaru a big-bagov priamo u Vás v záhrade Vášho domu, či chaty, v sklade Vášho podniku.

Na svojich maloprevádzkach ponúka štrky, piesky a palivové drevo.

Neustálym vylepšovaním marketingu a kvality predaja napreduje pred konkurenciou. Sme je lídrami v počte vlastných maloprevádzok a kvality technológií na spracovanie palív všetkých sortimentov.