TEL.: +421 41 433 46 80 e-mail: kos@koscadca.sk

KVALITATÍVNE PARAMETRE HNEDÉHO UHLIA

Sortiment Zrnitosť v mm Výhrevnosť
Qri Pri v MJ/kg
Voda Wrt % Síra Sr% Popol Ad %
HNEDÉ UHLIE - SEVEROČESKÉ DOLY a.s., BÍLINA (Česká republika)
Kocka 40 – 100 17,6 30,2 0,77 9,8
Orech 1 20 – 40 17,6 30,2 0,77 9,8
Orech 2 10 – 25 17,6 30,2 0,77 9,8
           
HNEDÉ UHLIE - MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST a.s., (Česká republika)
Kocka 40 – 100 19,9 26,5 0,96 10
Orech 1 20 – 40 20,0 26,3 1,03 9,5
Orech 2 10 – 20 19,8 26,3 1,25 10,5

 

Linka pomoci a poradenstva: +421 917 352 555 pracovné dni 8.00 - 16.00 hod

vyrobil: CB Media, s.r.o.