TEL.: +421 41 433 46 80 e-mail: kos@koscadca.sk

KVALITATÍVNE PARAMETRE ČIERNEHO UHLIA, ČIERNE UHLIE - POĽSKO

Sortiment Zrnitosť v mm Výhrevnosť
Qri Pri v MJ/kg
Voda Wrt % Síra Sr% Popol Ad %
Eko hrášok 8 – 20 26 – 30 8,0 – 8,5 0,7 8,0
Kováčske uhlie 8 – 31 26 – 30 8,0 – 8,5 0,7 8,0
Orech 1 20 – 50 26 – 30 2,5 – 3,0 0,5 8,0
ETP 25 – 80 26 – 30 2,5 – 3,0 0,5 8,0
Kocka 40 – 80 26 – 30 2,5 – 3,0 0,5 8,0
Kusy 63 – 200 26 – 30 2,5 – 3,0 0,5 8,0
Kováčske uhlie 2
8 – 31 23 – 25 13,5 – 14,0 0,9 10,0
Orech 1 20 – 50 23 – 25 13,5 – 14,0 0,9 10,0
ETP 2
25 – 80 23 – 25 13,5 – 14,0 0,9 10,0
Kusy 63 – 200 23 – 25 13,5 – 14,0 0,9 10,0

 

Linka pomoci a poradenstva: +421 917 352 555 pracovné dni 8.00 - 16.00 hod

vyrobil: CB Media, s.r.o.