HNEDOUHOĽNÉ BRIKETY

- Rekord – Nemecko, 2“ , 4“ a 6“

Kvalitatívne parametre

Druh Výhrevnosť
Qri Pri v MJ/kg
Voda
Wrt %
Prchavé látky/
Vdaf %
Popol
Ad %
Brikety REKORD  2" 19,0 min 18,0 max 43,0 max 4,5 max
Brikety REKORD  4" 19,0 min 18,0 max 43,0 max 4,5 max
Brikety REKORD  6" 19,0 min 18,0 max 43,0 max 4,5 max

 

brikety uholne

 

DREVENÉ BRIKETY

- tehlové a válcové

S vysokou výhrevnosťou, vyrobené z pilín a hoblín. Drevené brikety vyrobené z mäkkého dreva sú ideálnym palivom do drevosplňujúcich kotlov s maximálnozu vlhkosťou do 12%. Drevo nevysušené na ideálnu vlhkosť spôsobuje zničenie kotla dechtovaním v spaľujúcom priestore a zanášaním komína.

Výhrevnosť
Qri Pri v MJ/kg
Voda
Wrt %
Popol
Ad %
18 max 12% 0,5


Balenie

    • v PE obale po cca: 10 kg, 20 kg, voľne ložené na palete 48 resp. 96 balení na palete, brikety NESTRO 100 ks (1000 kg na palete)
    • je recyklovateľné, odnosné, bezprašné
    • maximálne využitie skladovacích priestorov s možnosťoun štosovania na seba, nie však viac, než 3 palety na sebe
    • umožňuje dlhodobé skladovanie, bez neobmedzenej doby trvanlivosti, avšak v suchom prostredí

 brikety uhlie ban