Ťažené výlučne hlbinným spôsobom – banským kombajnom