Uhlie patrí do skupiny bituminóznych hornín a predstavuje energetickú surovinu. Vzniklo karbonatizáciou rastlinných tiel. Podľa stupňa preuhoľnenia uhlie delíme na tri, resp. štyri základné typy.

  • Lignit je najmenej preuhoľnené uhlie, v ktorom rozoznať pôvodnú štruktúru dreva. Má najnižšiu výhrevnosť a je to spravidla relatívne najmladšie uhlie. (na Slovensku pliocénneho, alebo neskoromiocénneho veku).
  • Hnedé uhlie dosiahlo vyšší stupeň preuhoľnenia. Môže byť detritické so zrnitou štruktúrou. Vzniklo preuhoľnením ihličnatých drevín, napr. tisov treťohorných porastov.
  • Čierne uhlie a antracit sú najviac preuhoľnené a preto najkvalitnejšie druhy uhlia. Vznikli karbonizáciou stromovitých foriem plavúňov, prasličiek a papradí. Je to prvohomé uhlie (karbónskeho, príp. permského veku).

Zdroj:  http://www.mineraly.sk/files/hor/uhlie.htm